Main Menu

Czy napoje słodzone cukrem, słodzone sztucznie i soki owocowe mogą być czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2?

Skutki zdrowotne i ekonomiczne nadmiernego spożycia cukru i jego zamienników w ostatnim czasie pozostają przedmiotem zainteresowania naukowców, rządów i opinii publicznej.

Na łamach British Medical Journal opublikowano wyniki przeglądu systematycznego i meta analizy dotyczące związku spożywania napojów słodzonych cukrem, słodzonych sztucznie słodzikami oraz soków owocowych z występowaniem cukrzycy typu 2. W ocenie tej korelacji zwrócono uwagę na problem otyłości. Może być ona bezpośrednim czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2, jak i pośrednim - udowodniono że osoby otyłe częściej sięgają po napoje słodzone. Badaną populację stanowili mieszkańcy USA oraz UK, gdzie ponad połowa społeczności spożywa napoje słodzone cukrem.
czy napoje słodzone cukrem słodzone soki vegamedicaAby zaktualizować obecny stan wiedzy autorzy publikacji przeszukali bazy danych (PubMed, Embase, Ovid, Web of Knowledge) uzyskując dane z prospektywnych badań opublikowanych do lutego 2014r. Autorzy w swojej pracy wykazali, że większe spożycie napojów słodzonych cukrem wiązało się z wyższą częstotliwością występowania cukrzycy typu 2 niezależnie od współistniejącej otyłości. Dla jednej porcji na dzień (250ml) wzrost ryzyka wyniósł 18% (95% przedział ufności 9% - 28%, I2= 89%), oraz przy korekcji dla współistniejącej otyłości 13% (6%-21%, I2 =79%). Napoje słodzone sztucznie oraz soki owocowe zwiększały również to ryzyko, niemniej jednak wyniki obarczone były błędem i wymagają dalszych badań. Mało prawdopodobne jest jednak, aby mogły być zdrową alternatywą dla napojów słodzonych cukrem.
Ponadto w przeprowadzonej meta-analizie oszacowane zostało ryzyko przypisane populacji. W populacji USA przewidywane jest, że w ciągu 10 lat wystąpi 20,9 miliona nowych przypadków cukrzycy typu 2, z czego 1,8 miliona będzie związana ze spożyciem napojów słodzonych cukrem (ryzyko przypisane populacji 8,7%, 95% przedział ufności 3,9%-12,9%), zaś w UK na 2,6 miliona nowych przypadków cukrzycy 79000 będzie spowodowane konsumpcją takich napojów ( 3,6%, 1,7%-5,6%).
Dostępne dowody wskazują na korzyści z redukcji spożycia napojów słodzonych cukrem w celu prewencji cukrzycy typu 2. Konsumpcja napojów słodzonych sztucznie oraz soków owocowych nie zmniejsza ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2, a tym samym nie może być zdrowszą alternatywą. Niemniej jednak obniżenie kaloryczności napojów słodzonych sztucznie może wykazywać korzyści kliniczne u osób dorosłych z nadwagą lub otyłością przez korzystny wpływ na masę ciała. Spożywanie soków owocowych nie powinno być uważane za wypełnienie zaleceń dietetycznych w zakresie konsumpcji warzyw i owoców, sugeruje się ograniczanie spożycia soków u dzieci.
 

Fumiaki Imamura i wsp. Consumption of sugar sweetened beverages, artificially sweetened beverages, and fruit juice and incidence of type 2 diabetes: systematic review, meta-analysis, and estimation of population attributable fraction. BMJ 2015; 351:h3576 (dostępny pełny tekst)
Opracowana no podstawie: BMJ, 21 lipca 2015
Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema