Wydrukuj tę stronę

Biosheld: PROBLEM

bioshield problem 1 vegamedicaNawet jeśli producenci telefonów komórkowych utrzymują, że ich produkty nie są szkodliwe, setki ostatnich badań naukowych wskazują, że użytkownicy, szczególnie dzieci, biorą na siebie poważne ryzyko dotyczące ich zdrowia. Prawdą jest, że przemysł telefonów komórkowych jest ciągle za młody dla nauki, żeby w 100% określić jakie będą długoterminowe konsekwencje intensywnego używania naszych komórek. Czy okażą się nieszkodliwe? Czy może zobaczymy w nadchodzących latach duży wzrost fizycznych niedomagań w formie raka, chorób neurowegetatywnych i degeneracyjnych, autyzmie i chorobie Alzheimera, których wzrost występowania nie został jeszcze do końca wyjaśniony? Pytania te wymagają odpowiedzi zanim będzie za późno dla wielu ludzi. Ta ostrożna postawa daje do zrozumienia, że zanim znajdziemy ostateczną odpowiedź, roztropność podpowiada nam, żeby na wszystkie możliwe sposoby zminimalizować możliwość wpływu telefonów komórko­wych na nasze zdro­wie, robiąc to poprzez uży­wa­nie ich z naj­mniej­szą moż­liwą czę­sto­tli­wością albo poprzez korzystanie z istniejących ochronnych urządzeń, takich jak EMF-​Bioshield®/​TEL.

 

Podstawowy mechanizm

Podstawowy mechanizm działania telefonów komórkowych jest stosunkowo łatwy do zrozumienia. Kiedy włączasz komórkę, zaczyna ona natychmiast emitować pulsujące elektromagnetyczne fale poszukujące najbliższej wieży przekaźnikowej. Jeśli nie może żadnej znaleźć, twój telefon będzie wysyłał coraz silniejsze sygnały, dopóki nie połączy się z wieżą.
Podsumowując: nawet jeśli nie używasz telefonu komórkowego, żeby zadzwonić do kogoś albo odebrać połączenie, będzie on wysyłał nieprzerwanie sygnały co trzy sekundy, żeby utrzymywać kontakt z siecią.

 

Co to oznacza?

bioshield pro 2 vegamedicaProblem polega na tym, iż zasadniczo organizm ludzki, a w szczególności ludzki metabolizm, były przez tysiąclecia przyzwyczajone do oddziaływania naturalnych pól elektromagnetycznych (słoneczne, kosmiczne), które mają charakter linearny, tj. są emitowane jako ciągły strumień.

bioshield pro 3 vegamedicaNatomiast sztuczne fale elektromagnetyczne, tworzone przez telefony komórkowe, emitowane są pulsująco (nieregularnie), co znaczy, że dosłownie "miażdżą" żywe komórki, kiedy przez nie przenikają. To miażdżenie, do którego nasze komórki nie miały jeszcze czasu się dostosować, wydaje się być źródłem wielu zaburzeń w funkcjonowaniu komórek. Zaburzenia te, w zależności od poziomu indywidualnej odporności danego organizmu ludzkiego, mogą być ledwo zauważalne albo też - w wypadku organizmów o wyższej wrażliwości - mogą wywołać poważne schorzenia. Każdy z nas reaguje inaczej, dlatego też niektórzy ludzie są bardzo wrażliwi na środowisko emitujące fale elektromagnetyczne, inni zaś poddani takiemu samemu oddziaływaniu nie odczuwają negatywnych skutków (co nie znaczy, że ich komórki są na nie odporne).

 

Mózg i organy rozrodcze

Na negatywne oddziaływanie fal emitowanych przez telefony komórkowe są narażone wszystkie organy - co do sposobu, w jaki pracują, rozwijają się i regenerują. Jednakże najbardziej narażone na ryzyko obszary ciała, to mózg i organy rozrodcze. Mózg - ze względu na to, że użytkownicy telefonów komórkowych trzymają je tuż przy uchu, a co za tym idzie, w bezpośredniej bliskości mózgu. Organy reprodukcyjne - dlatego, że zaraz po skończonej konwersacji telefon chowamy do uchwytu przy pasku albo do kieszeni spodni! Dotyczy to w szczególności mężczyzn. Kobiety najczęściej wrzucają telefon do bezdennych czeluści swoich torebek (co w tym przypadku okazuje się być dobrą rzeczą). W związku z powyższym dwa bardzo wrażliwe obszary naszego organizmu - mózg i genitalia - są bombardowane przez większą część dnia przez elektromagnetyczne fale telefonów komórkowych. Na dłuższą metę nie może to pozostać bez negatywnego wpływu na nasz mózg, nasze libido, a nawet naszą płod­ność.