Wydrukuj tę stronę

Biosheld: WYNIKI BADAŃ

Skuteczność EMF-Bioshield®/TEL została przetestowana w wielu międzynarodowych ośrodkach badawczych. Imponujące efekty uzyskano w drodze badania krwi. Okazało się, że fale elektromagnetyczne emitowane przez telefony komórkowe polaryzują komórki hemoglobiny we krwi, przekształcając je w mikro​magnesy, które sklejają się ze sobą. To powoduje, że czerwone krwinki zbijają się w grudki, znacznie zmniejszając swoją powierzchnię wchłaniania tlenu, a więc i redukując jego ilość transportowaną do komórek organizmu. Spa­dek transferu tlenu do mózgu i innych narządów jest czynnikiem, który przyczynia się do ogólnego zmęczenia i powstawania innych problemów fizjologicznych. Ale z EMF-Bioshield®/TEL agregacja ta nie ma miejsca! Czerwone krwinki nie będą się ze sobą więcej zlepiały.

 

 

bioshield wyniki 1 vegamedica bioshield wyniki 2 vegamedica bioshield wyniki 3 vegamedica

Badanie numer 1 - badanie kontrolne, bez rozmowy telefonicznej.
Gdy telefon komórkowy nie jest używany, czerwone krwinki poruszają się swobodnie

Badanie numer 2 - badanie wykonane tuż po 15-​to minutowej rozmowie telefonicznej z założoną osłoną EMF-Bioshield®/Tel.
Krwinki czerwone poruszają się swobodnie

Badanie numer 2 - badanie wykonane bezpośrednio po zakończeniu 15-​to minutowej rozmowy telefonicznej bez założonej EMF-Bioshield®/Tel.
Czerwone krwinki zlepiają się ze sobą