Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: hydrocolonoterapia

W związku z licznymi pytaniami naszych pacjentów miło nam poinformować, że wiosenna promocja na zabiegi hydrokolonotarapii pod hasłem „Oczyszczam swój organizm na wiosnę!” rusza z dniem 1 marca 2017 i potrwa do końca maja br. W ramach promocji oferujemy Państwu następujące zniżki:

  • pierwszy zabieg - 220 zł
  • drugi zabieg - 200 zł
  • zabieg trzeci i kolejne - 180 zł.

Zapisy do dra Piotra Śliwaka pod nr tel: 22 632 15 14 i 22 632 16 14

Hydro­co­lon to pro­sty spo­sób aktyw­nego płu­ka­nia jelita gru­bego. Pozwala w bez­bo­le­sny, pozba­wiony przy­krych doznań zapa­cho­wych spo­sób, usu­nąć skła­do­wane w obrę­bie okręż­nicy sole metali cięż­kich, grzyby, ple­śnie, droż­dże, paso­żyty, kon­ser­wanty, pro­dukty fer­men­ta­cji i pro­ce­sów gnil­nych oraz tru­jące pozo­sta­ło­ści prze­miany materii.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema