Main Menu

MRT

Zwiększające się zanieczyszczenie i degradacja środowiska naturalnego prowadzi w obecnych czasach do zmian w obrazie wielu schorzeń. Pojawiają się nowe objawy, podczas gdy te, do których przywykliśmy, zanikają. W ten sposób terapeuta staje w obliczu kolejnego wyzwania - problemu schorzeń cywilizacyjnych.

Mówiąc o nich nie sposób pominąć roli macierzy tkanki łącznej - miejsca, gdzie toczy się większość przewlekłych procesów chorobowych. Macierz tkanki łącznej stanowi około 80% masy organizmu i jej stan decyduje o naszej odporności. Macierz powinna być wolna od ognisk zapalnych i złogów substancji toksycznych. Stąd wypływa potrzeba stosowania MRT, czyli zabiegu regenerującego tkankę łączną.

mrt vegamedicaJest on oparty na całkowicie nowej koncepcji. Bodziec wywołany zabiegiem MRT, który wpływa na ogólną reaktywność organizmu, może spowodować istotną poprawę w przebiegu większości przewlekłych chorób. W rezultacie osiąga się dużo lepsze wyniki stosując, po zabiegach MRT, takie metody leczenia jak homeopatia, homotoksykologia, ziołolecznictwo, akupunktura, elektroakupunktura czy systemowa terapia informacyjna.

Najważniejszymi wskazaniami do zabiegu MRT są:

 • wszelkie formy alergii
 • ostre infekcje dróg oddechowych
 • wszelkie schorzenia przewlekłe
 • zaburzenia odporności organizmu
 • przewlekłe choroby skóry
 • przewlekłe zatrucia metalami ciężkimi (np. ołów, rtęć, kadm, nikiel, aluminium)
 • obciążenia wirusowe
 • depresje

Szcze­gól­nie dobre rezul­taty można osią­gnąć w tera­pii: ostrych i nawra­ca­ją­cych infek­cji dróg odde­cho­wych, astmy oskrze­lo­wej, scho­rzeń reu­ma­tycz­nych, zwy­rod­nie­nia sta­wów krę­go­słupa i koń­czyn, celu­li­tis oraz defek­tów tkanki łącznej.

Zabieg MRT składa się z połączonych w całość elementów, których działanie dosko­nale się uzupełnia:

 • terapia biorezonansowa, zwana tutaj "terapią usuwania toksyn" - w jej wyniku dochodzi do neutralizacji szkodliwych drgań wytwarzanych przez toksyny uwalniające się do ssącej elektrody próżniowej
 • terapia słabym prądem galwanicznym - przywracająca właściwą polaryzację, a przez to prawidłowy metabolizm w tkankach
 • stymulacja tzw. punktów alarmowych tylnych (punkty akupunktury)
 • próżniowy masaż ssący powodujący podciągnięcie do powierzchni skóry krwi obciążonej toksynami i produktami przemiany materii; powstające w ten sposób wybroczyny stymulują układ odpornościowy organizmu. ("bańki XXI-​go wieku").

Z reguły konieczne jest przeprowadzenie od 6 do 8 zabiegów w odstępach 7-​dniowych; +/​-​2 dni (co 5 - 9dni)

O czym należy pamiętać w trakcie zabigów MRT?

 • przed zabiegiem należy zdjąć wszelkie metalowe przedmioty
 • poinformować o ewentualnych zmianach skórnych na tułwiu i kończynach
 • po zabiegu należy wypić ok. 2 litrów wody o niskiej zawartości minerałów oraz wziąć prysznic
 • przed i po zabiegu należy unikać używek (alko­hol, kawa, papierosy)

Jakie są przeciwskazania do zabiegów MRT?

 • ciąża
 • niewydolność wątroby, nerek
 • ostre stany zapalne skóry pleców
 • stany przebiegające z wysoką gorączką
 • stany wyczerpania
 • stany psychotyczne
 • zaburzenia krzepnięcia krwi (hemofilia, przyjmowanie leków zmniejszających krzepnięcie krwi)
Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema