Main Menu

Terapia bólu kręgosłupa i głowy

Najczęstszym czynnikiem wywołującym ból i inne problemy strukturalne oraz skoliozę, jest przykurcz mięśni, tkanki łącznej i ścięgien. Zjawisko występowania tych schorzeń ma złożony charakter, dlatego wymaga kompleksowej terapii.

 

Proces terapii w naszym systemie zaczynamy od precyzyjnej diagnozy. Pierwszym krokiem jest identyfikacja źródła bólu, ponieważ włókienka kurczliwe nie posiadają receptorów bólu, skupiamy się na tkance łącznej, której przykurcz może wywołać stan zapalny przyczepów i ścięgien.
Mikrourazy włókienek kurczliwych, pomimo tego że nie wywołują bezpośrednio bólu, poprzez kreowanie zwiększonego ciśnienia śródtkankowego, wywołują opuchnięcie mięśnia i skrócenie jego długości. W ten sposób dochodzi do rotacji kręgów poddanych stałej sile przykurczonego mięśnia. Zrotowany krąg zawęża przestrzeń wokół wychodzących z niego nerwów, będąc przyczyną ich podrażnienia i przykrego bólu. Przewlekłe napięcia mięśniowe często kumulują stres uciskowy na jeden fragment dysku międzykręgowego i w ten sposób dochodzi do przepukliny substancji galaretowatej dysku. Stan ten może wywołać bardzo silny ból, a stosowana terapia wymaga precyzji i ostrożności.

W następnym kroku terapeutycznym identyfikujemy źródła wygenerowanych napięć mięśniowych:

  1. Źródła mechaniczne - zaliczamy do nich wszystkie mikrourazy, naciągnięcia i naderwania tkanki łącznej oraz masowe urazy włókien kurczliwych.
  2. Źródła biomechaniczne - źródła te są wynikiem dużej kompensacji w pracy mięśni na skutek dezintegracji i zakłóconej biomechaniki ruchu. Dezintegracja aparatu ruchowego może się zacząć od płaskostopia, ale najczęściej to rotacja w prawidłowym osadzeniu miednicy jest źródłem inicjacji problemu. Mięśniom pleców często towarzyszy napięcie wyrównawcze na skutek pochylenia ramion i głowy do przodu. Stan ten z kolei kreuje napięcie mięśni szyi i często jest przyczyną bólu głowy.
  3. Źródła psychiczne - mózg limbiczny będąc siedliskiem pamięci pokoleniowej, pamięci przetrwania oraz wszystkich ludzkich emocji, wpływa na stan napięcia mięśni strukturalnych, a tym samym na ukształtowanie naszej sylwetki.

 

bole kregoslupa i glowy vegamedicaKOMPLEKSOWA TERAPIA SKOLIOZY I BÓLU STRUKTURALNEGO

Ból i skolioza poprzez złożoność problemu wymusza w skutecznej terapii kompleksowych rozwiązań. W naszej metodzie, by osiągnąć zakładany cel pracujemy w synergii wzmacniania trzech platform kształtowania naszej sylwetki.

 

  • PLATFORMA BIOLOGICZNA

Istnieje 80% współzależności między bólem odcinka lędźwiowego kręgosłupa, a dysfunkcją jelit. Z tego powodu w naszej terapii, nie pomijając tej informacji, w wielu przypadkach dokonujemy równolegle rewitalizacji funkcjonalnej pracy jelit.

Problemom jelitowym często towarzyszy reaktywność pokarmowa, która jest jednocześnie podstawowym czynnikiem wywołania migrenowego bólu głowy. Sprawne jelita są bardzo ważne dla poprawnego wchłaniania mikroelementów, których niedobory sprzyjają napięciom i przykurczom mięśniowym. 

Modyfikacja odżywiania oraz inne sposoby rewitalizacji jelit są ważnym komponentem w kompleksowej terapii bólu i skrzywień kręgosłupa.

 

  • PLATFORMA STRUKTURALNA

By terapia była skuteczna każdy przypadek wymaga indywidualnego doboru technik terapeutycznych. W naszym programie łączymy chiropraktykę z Rolfingiem, masażem i eliminacją bolesnych skupisk zwarstwionych włókien mięśniowych - Trigger Points Therapy. Łączymy ćwiczenia korygujące z zabiegiem falami Schumana w otulinie ciepła infraredowego. Czasami zalecamy MRT i magnetoterapie, ale zawsze kończymy ćwiczenia trakcją w specjalnie przygotowanej do tego celu saunie.

 

  • PLATFORMA PSYCHICZNA

Metoda coachingu psychobiologicznego pozwala nam dokonać precyzyjnej identyfikacji, a następnie neutralizacji konfliktów psychicznych powiązanych z występującym napięciem mięśniowym. Konflikty psychiczne mózgu limbicznego, często na poziomie podświadomym, manifestują swoją obecność poprzez napięcie mięśni i dezintegrację kształtu naszej sylwetki.

Skuteczna identyfikacja konfliktu niejako zamyka sprzężenie między konfliktem, a napiętym fragmentem naszej struktury.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema