Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: astma

W New England Journal of Medicine Fernando D. Martinez omawia ważne zagadnienie, jakim jest ryzyko zaostrzenia astmy i zgonu u osób przewlekle stosujących długodziałające, wziewne beta-mimetyki. 

Alergia, jako choroba powszechna i cywilizacyjna, zwana też "epidemią XXI w." jest prawdopodobnie jednym z głównych przewlekłych i ostrych czynników zapalnych niszczących organizm ludzki. Współcześnie określa się, iż ok. 50% populacji w Polsce to alergicy, a w badaniach zrobionych w warszawskich przedszkolach w 2014 r. stwierdzono alergie u ok. 70% przedszkolaków. Oczywiście alergia może objawiać się w różny sposób, np. katar sienny, astma, zmiany skórne różnego typu, klasyfikowane jako Atopowe Zapalenie Skóry lub np. pokrzywka ostra, czy przewlekła.

MRT

Zwiększające się zanieczyszczenie i degradacja środowiska naturalnego prowadzi w obecnych czasach do zmian w obrazie wielu schorzeń. Pojawiają się nowe objawy, podczas gdy te, do których przywykliśmy, zanikają. W ten sposób terapeuta staje w obliczu kolejnego wyzwania - problemu schorzeń cywilizacyjnych.

Hydro­co­lon to pro­sty spo­sób aktyw­nego płu­ka­nia jelita gru­bego. Pozwala w bez­bo­le­sny, pozba­wiony przy­krych doznań zapa­cho­wych spo­sób, usu­nąć skła­do­wane w obrę­bie okręż­nicy sole metali cięż­kich, grzyby, ple­śnie, droż­dże, paso­żyty, kon­ser­wanty, pro­dukty fer­men­ta­cji i pro­ce­sów gnil­nych oraz tru­jące pozo­sta­ło­ści prze­miany materii.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema