Main Menu

Hydrocolonoterapia

Hydro­co­lon to pro­sty spo­sób aktyw­nego płu­ka­nia jelita gru­bego. Pozwala w bez­bo­le­sny, pozba­wiony przy­krych doznań zapa­cho­wych spo­sób, usu­nąć skła­do­wane w obrę­bie okręż­nicy sole metali cięż­kich, grzyby, ple­śnie, droż­dże, paso­żyty, kon­ser­wanty, pro­dukty fer­men­ta­cji i pro­ce­sów gnil­nych oraz tru­jące pozo­sta­ło­ści prze­miany materii.

Głębokie płukanie jelita grubego

 

Szczególnie dobre efekty można osiągnąć w następujących schorzeniach:

 • grzybica przewodu pokarmowego
 • nawracające grzybice narządu rodnego
 • zaburzenia flory jelitowej
 • zaparcia atoniczne, wzdęcia, zaburzenia trawienia
 • zaburzenia wchłaniania pierwiastków śladowych
 • nawracające infekcje, spadek odporności

 

Hydrocolon stosujemy wpomagająco w leczeniu:

 • alergii, astmy oskrzelowej
 • chorób skóry: łuszczycy, trądziku, egzemy, grzybicy
 • nadciśnienia tętniczego
 • zapalenia stawów
 • otyłości
 • depresji

 

"Okręż­nica to sys­tem kanalizacyjny… kiedy jest czy­sta i nor­malna czu­jemy się dobrze i jeste­śmy szczę­śliwi; ale jeśli popad­nie w sta­gna­cję, to zaczyna sączyć do krwi tru­ci­zny roz­kładu, fer­men­ta­cji i zgnilizny… zatruwając mózg i układ ner­wowy tak, że sta­jemy się przy­gnę­bieni i poiry­to­wani; zatru­wa­jąc serce tak, że jeste­śmy słabi i nie­spo­kojni; zatru­wa­jąc płuca tak, że oddech jest cuch­nący; zatru­wa­jąc organy tra­wienne tak, że mamy zabu­rze­nia tra­wienne i wzdę­cia; zatru­wa­jąc krew tak, że cera jest zie­mi­sta i niezdrowa.

Krótko mówiąc, każdy organ naszego ciała jest zatruty, a więc sta­rze­jemy się przed­wcze­śnie, wyglą­damy i czu­jemy się staro, mamy sztywne i bolące stawy, mętne oczy i przy­ćmiony umysł - radość życia znik­nęła".

Frag­ment raportu przed­sta­wio­nego przez 60 wybit­nych inter­ni­stów i chi­rur­gów Kró­lew­skiego Towa­rzy­stwa Medycz­nego Wiel­kiej Brytanii

 

Cały układ pokarmowy wysłany jest wyściółką śluzową, która chroni nas przed szkodliwymi czynnikami naszego środowiska: konserwantami, chemikaliami, niepełnowartościowym jedzeniem. Jego końcowy odcinek - okrężnica, może zrobić dla Ciebie wiele; gdy jest uszkodzona, nie jest zdolna wykonać ostatnich etapów trawienia i przyswajania. Staje się siedliskiem trucizn, toksyn, gnijących resztek pokarmowych, patologicznej flory jelitowej i w konsekwencji przyczyną samozatrucia. Jej wyściółka śluzowa grubieje, twardnieje, powodując zaparcia i niedobory mikro i makroelementów, witamin, których wchłonięcie staje się niemożliwe. Procedury oczyszczające okrężnicę przyczyniają się do usunięcia nadmiaru śluzu i usprawnienia wchłaniania. Przywracają zdrowie.

Czyste jelito grube, zasiedlone przez właściwą mikroflorę, jest istotne zarówno dla samej funkcji jelit, jak i dla wielu innych funkcji w ciele. Ze względu na kształt anatomiczny, organ ten jest podatny na pozostawanie w nim resztek przechodzącego pożywienia, które mogą przetrwać tam całe tygodnie, miesiące a nawet lata. To prowadzi do uszkodzeń jelitowej błony śluzowej i dochodzi do naruszenia jego funkcji oraz do wchłaniania rozmaitych substancji toksycznych, które następnie dalej zatruwają ciało.

Te stwierdzenia doprowadziły lekarzy już przed wieloma stuleciami do stworzenia metody leczniczej polegającej na dokładnym oczyszczeniu jelita grubego. Doświadczenia wykazały, że ten sposób leczenia przydaje się również przy wielu chorobach, które nie mają pozornie związku z przewodem pokarmowym. Możemy wymienić np. rozwolnienia, zaparcia, zaburzenia trawienia, zaburzenia odporności. Ponieważ według medycyny chińskiej, jelito grube, płuca i skóra stanowią jeden organ (co w prak­tyce wciąż się potwierdza), wspo­mniana tu metoda leczenia w pełni znajduje zastosowanie przy wszystkich problemach płucnych i skórnych, poczynając do prostej wysypki, a kończąc na poważnych chorobach płucnych. Psychicznym efektem zaburzeń w działaniu tego kręgu energetycznego bywają depresje, z tej też przyczyny można proponowaną terapię polecić również jako element leczenia depresji.

Daje się również stwierdzić bezpośrednia zależność między jelitem a sąsiednimi organami płciowymi, i dlatego przy chorobach tego systemu, tak u mężczyzn, jak u kobiet, z powodzeniem używać można polecanej metody. Spośród innych chorób, w których leczeniu skuteczna jest płukanie jelit, możemy wymienić np. bóle głowy, choroby skórne, alergie, zmęczenie, problemy ze stawami, rozmaite choroby pleśniowe (grzybicze), nad­wagę, etc. Metoda płukania jelita grubego - hydrocolon - jest przede wszystkim świetną formą prewencji, procedurą kosmetyczną, doskonałym zabiegiem higienicznym i poważnym krokiem ku zeszczupleniu.

 

Przeciwwskazania do terapii

Stosowanie tej terapii poleca lekarz. Jeśli pacjent sam wyraża zainteresowanie, konieczne jest, aby wiedział, że nie cierpi na następujące choroby: gruźlicę jelit, nowotwór jelit, wrzodziejące zapalenie jelit, stany po usunięciu części jelit, wrodzona deformacja jelit. W tych przypadkach można przystąpić do zabiegu hydrocolon po zbadaniu przez lekarza i przy jego obecności podczas zabiegu.

 

Przebieg terapii

hydrokolonoterapia1 vegamedica

Hydroterapia Colon jest odczuwana przez pacjentów jako przyjemna i przynosząca dobre samopoczucie. Nie powoduje żadnych bólów ani skurczów. Pacjent leży wygodnie na łóżku a plastikową rurką płynie woda do jelit. Woda i uwolniona zawartość jelit jest odprowadzana odpływowym wężykiem w systemie zamkniętym.

Terapeuta może za pomocą delikatnego masażu ściany jelit rozpoznać konkretne problematyczne obszary i płynącą wodę poprowadzić wprost do tych obszarów. Rozpuszczalne właściwości wody powodują, że jelito zaczyna na nowo pracować i samoczynnie przesuwa nagromadzoną zatrzymaną zawartość. Do terapii używamy wody ożywionej wg technologii GRANDERA.

Polecamy przeprowdzić ją w czasie, gdy czyści się cała przyroda, czyli na wiosnę i na jesieni, co jednak nie jest warunkiem.

 

Przygotowanie pacjenta do terapii i dieta podczas jej zabiegu

Jeśli terapia ma być realnie skuteczna, konieczne jest właściwe przygotowanie organizmu. Przynajmniej na kilka dni przed pierwszym planowanym płukaniem polecamy przygotowywać posiłki w następujący sposób: wszystkie dania powinny być lekkie, nie wzdymające, najlepiej w formie kaszy. Dobrze jest przyrządzać zbożowe kasze (ryżową, jaglaną, gryczaną itp.), uduszone na miękko nie wzdymające warzywa (marchew, pietruszkę, seler, buraki, pory itp.), zupy warzywne. Nabiał możemy zastąpić wyrobami sojowymi, takimi jak tofu (po obróbce termicznej) albo tempech, ewentualnie sojowe jogurty. Dla odmiany staramy się unikać pieczywa, mięsa, surowych owoców i warzyw, większej ilości roślin strączkowych.

Aby przy terapii hydrocolon oczyściło się dokładnie całe jelito grube trzeba jeść takie pokarmy, które nie pozostają na ścianach jelitowych i nie powodują wzdęć, jak również takie pokarmy, które mogą ten proces oczyszczania wspomóc. Z tej przyczyny przez cały okres leczenia kierujemy się przy żywieniu podobnymi zasadami, jak w dzień poprzedzający rozpoczęcie płukania.

 

Dalsze leczenie

Ta kuracja może osłabić przebieg wielu chorób, lżejsze formy niektórych dolegliwości może także sama usunąć. Możliwa jest jednak sytuacja, w której dla pełnego zwycięstwa nad chorobą ten krok może w pełni nie wystarczać. Ze względu na to, że jelito grube jest jedną z części bardziej złożonego układu trawiennego, często zapalenie, czy też inna dolegliwość nie bywa ograniczona jedynie do tego organu, ale możemy znaleźć zakłócenia w pracy na innych odcinkach całego układu trawiennego. Dlatego bywa niekiedy konieczne oczyszczenie dalszych fragmentów jelita. Do dyspozycji mamy np.preparaty Anti-​Anti-​B, a przy poważniejszych problemach trzeba przetestować pacjenta na aparacie EAV. Możliwe jest wtedy szybkie i bezbolesne stwierdzenie głębszych przyczyn problemu. Należy zwrócić uwagę, że jeśli raz wyczyścimy jelito, nadal musimy o nie przykładnie dbać. Dlatego ważne jest abyśmy przestrzegali zasad prawidłowego żywienia. Prawdą jest, że niektóre z tych zasad są ogólne, ale wiele ma charakter indywidualny, dostosowany do pacjenta i jego problemu. Trzeba dodać, że każdemu opłaca się znać pokarmy, na które jego ciało reaguje alergicznie, albo których nie potrafi właściwie trawić.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema