Main Menu

Dieta Werthmana

Przedstawiamy krótki, ale bardzo ważny przewodnik dietetyczny dla przewlekle chorych. Poniżej lista produktów zakazanych, dozwolonych oraz ich substytutów. 

 

Produkty zakazane

Produkty dozwolone

Mleko kro­wie i wszyst­kie jego produkty

Masło, śmie­tana, sery, cze­ko­lada, mar­ga­ryna z mle­kiem, jogurty i inne

Jajka kurze i wszyst­kie pro­dukty zawie­ra­jące jajka

Cia­sta, cia­steczka, żyw­ność panie­ro­wana, majo­nez, naleśniki

Orze­chy, świeże warzywa i świeże owoce (celuloza)

Orze­chy wło­skie, laskowe, musli, Nutella, dieta wyso­kow­łók­ni­kowa, chleb peł­no­ziar­ni­sty, ziarna np. słonecznika

Świeże owoce, świeże warzywa, surowe sałatki owo­cowe i warzywne, suszone owoce

Żyw­ność zawie­ra­jąca histaminę

Sar­dynki, ancho­vies, pusz­ko­wane ryby, bekon, kró­lik, wieprzowina

Aler­geny dróg oddechowych

Cebula, czo­snek, por, musz­tarda, ket­chup, owoce cytru­sowe, kiwi, jagody, jabłka

Sub­sty­tuty mleka krowiego

Mleko sojowe i sojowe produkty

Mleko kozie i jego pro­dukty (zawsze 1:1 z wodą)

Mleko owcze i jego pro­dukty (zawsze 1:1 z wodą)

Mar­ga­ryna wolna od kro­wiego mleka

Sub­sty­tuty jajek kurzych

Jajka kacze, gęsie, indy­cze, przepiórcze

Sub­sty­tuty orze­chów i żyw­no­ści z celulozą

Goto­wane warzywa, goto­wane lub pie­czone owoce: pie­czone lub gri­lo­wane banany, jabłka

Żyw­ność bez histaminy

Goto­wane lub gri­lo­wane ryby, kur­czaki, kaczki, gęsi, indyki, kozy, ziem­niaki, ryż, polenta

 

 

mleko sojowe

  • Nie łączyć białka (kotlety, kur­czaki, ryby, jaja, sery) z węglo­wo­da­nami (ziem­niaki, pie­czywo, ryż, kasza)
  • Odsta­wić cukier w każ­dej postaci - cukier, miód, dżemy
  • Ogra­ni­czyć ilość poży­wie­nia z droż­dżami - piwo, droż­dżowe pie­czywo, ser pleśniowy

 

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema