Main Menu

Izopatia

Według medycyny biologicznej i holistycznej, choroba nie jest postrzegana jako zjawisko zaburzenia funkcji izolowanego narządu ale jako zaburzenie dynamicznego procesu regulacji, dotyczącego całego organizmu. Ogólnoustrojowe procesy metaboliczne, regulacja procesów homeostazy całego organizmu i jego zdolności adaptacyjne są decydującymi czynnikami warunkującymi utrzymanie zdrowia. Zdolności regulacyjne są skutecznie oceniane za pomocą badania świeżej próbki krwi w mikroskopie w ciemnym polu widzenia. Badanie to jest szczególnie skuteczne w kontroli postępu procesu leczenia.

Badanie mikroskopem z ciemnym polem widzenia:

Krew pacjenta widziana w ciemnym polu. Kropla krwi pacjenta jest bezpośrednio nanoszona na szkiełko podstawowe i przykryta szkiełkiem nakrywkowym. Tak przygotowany preparat jest natychmiast badany pod powiększeniem 1200x. W ten sposób krew w preparacie mikroskopowym jest narażona na ostry stres z powodu braku tlenu i wystawieniu na działanie światła. Obraz, który ukazuje się w mikroskopie pozwala wyciągnąć bardzo ważne wnioski na temat oporności komórek krwi na zmiany potencjału oksydoredukcyjnego i hipoksję oraz może pokazywać tendencję krwi i jej komórek do zmian degeneracyjnych lepiej niż jakakolwiek inna metoda. Na podstawie tego badania możemy między innymi ocenić zmiany w równowadze kwasowo-​zasadowej w środowisku (milieu), które są niezbędne dla rozwoju drobnoustrojów i oporności ich ścian komórkowych.

Zastosowanie mikroskopii z ciemnym polem widzenia w diagnostyce i kontroli terapii:

 • izopatia vegamedicaMikroskopia z ciemnym polem widzenia daje też wgląd w białkową zawartość komórek, aktywność leukocytów i określa tendencję do zagrożenia schorzeniami przewlekłymi
 • Mikroskopia z ciemnym polem widzenia nie służy ocenie poszczególnych narządów lub podaniu nozologicznej diagnozy - zamiast tego podaje przyczynę stresu, który powoduje schorzenie i tendencje do rozwoju procesu chorobowego. Wnioski wynikające z badania świeżej próbki krwi w mikroskopie z ciemnym polem widzenia, co do zdolności do funkcji i odporności leukocytów, posiada szczególną wartość dla wyjaśnienia zaburzeń odporności i powstawania schorzeń nowotworowych
 • To badanie stosuje się przede wszystkim do oceny tolerancji na leki immunosupresyjne
 • Badanie w mikroskopie z ciemnym polem widzenia daje więc korzyści w konwencjonalnej onkologii
 • Badania przeprowadzone przez Profesora Enderleina są podstawą wszystkich badań w mikroskopie z ciemnym polem widzenia przeprowadzanych w kli­ni­kach, ale ostatnie odkrycia i doświadczenia wielu badaczy stały się częścią tej metody
 • Podczas gdy w Niemczech kilkuset lekarzy regularnie używa diagnostyki w ciemnym polu dla oceny środowiska w organizmach swoich pacjen­tów, to w USA jest już ponad 1000 lekarzy, którzy używają tej formy diagnozy i monitoringu postępów leczenia
 • W Polsce w chwili obecnej zainstalowanych jest dość dużo mikroskopów z ciemnym polem widzenia, pierwszy z nich został zainstalowany w Instytucie Medycyny Holistycznej przy ul. Szymczaka 5 w Warszawie
 • Metoda diagnostyki próbki świeżej krwi w mikroskopie z ciemnym polem widzenia oparta jest na badaniach naukowych prof. Enderlina i stosowana od ok. 70 lat przez wielu lekarzy na całym świecie

Podsumowanie możliwości mikroskopii z ciemnym polem widzenia:

 • ocena "środowiska organizmu" (milieu)
 • ocena zmian równowagi kwasowo-​zasadowej
 • ocena zaburzeń trawienia białek (pojawienie się "rulo­nów" krwinek czerwonych, zmian potencjału oksydoredukcyjnego, wytrą­ca­nie włók­nika we krwi
 • ocena tendencji komórek do procesów degeneracyjnych (starzenie się organizmu)
 • ocena wielkości anizocytozy jako wyraz przewlekłych zapaleń i zaburzeń absorpcji żelaza
 • ocena przyspieszonej atrofii komórek (starzenie się organizmu)
 • ocena autolizy krwinek białych spowodowanej przez zanieczyszczenie toksynami
 • ocena zaburzeń endobiotycznych w komórkach
 • ocena ewolucji endobiontów w kierunku form wysoko rozwiniętych, które powodują chorobę
 • ocena dysbiozy

Piśmiennictwo:

 •     Rau T.; "The value of dark­field micro­scopy. Cor­ro­bo­ra­tion of dia­gno­sis with live blood in a variety of cases" Sanum Post, 50, 2000;
 •     Lin­hart P. "Die unsichtbare Macht des Endobion­ten - Dunkfield - Blutdiagnostik und Isopathie nach Professor Dr. Guenter Enderlein", Semmelveis Verlag, Hoya, 2001.

Więcej informacji:

http://www.vegamedica.pl/diagnostyka/badanie-mikroskopem-w-ciemnym-polu-widzenia

http://www.sanum.pl/8xgsh_leki_izopatyczne.htm

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema