Main Menu

Test Wi-fi

Poziom śmiertelności embrionów muszki Drosophila pod wpływem emisji WiFi

 

Na wykresie od góry widać skale przeżycia embrionów z rezonansową kulą osłonową.

Badanie ilościowe.

Dystans 4m, 6m i 8m. Czasy badane 24 godz., 48 godz., 72 godz. i 92 godz.

Tabela poniżej - skala przeżycia bez kuli osłonowej. Dystans i czas ten sam. Badanie ilościowe.

Kolorowe wykresy poniżej przedstawiają dane z powyższych tabel.

 

test wifi vegamedica

 

WNIOSKI:

  1. Im bliżej stacji WiFi, tym większa śmiertelność embrionów Drosophila.
  2. Śmiertelność zwiększa się proporcjonalnie do większego czasu ekspozycji na wszystkich dystansach. 
  3. Zastosowanie kuli biorezonansowej osłonowej znacznie zmniejszyło śmiertelność embrionów Drosophila we wszystkich odległościach i czasach. Śmiertelność na poziomie naturalnym!

 

Dla zainteresowanych ochroną przed szkodliwym wpływem pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez urządzenia elektryczne zapraszamy do zapoznania się z ofertą osłon w naszym sklepie interentowym.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema