Main Menu

Tomografia komputerowa: czy korzyści rzeczywiście przewyższają ryzyko?

Czy tomografia komputerowa (TK) jest bombą z opóźnionym zapłonem, pyta Rita F. Redberg, autorka editorialu opublikowanego w Archives of Internal Medicine. Popularność tomografii jest ogromna. W USA, w 2007 roku, na 19500 tomografach znajdujących się w tym kraju wykonano około 72 miliony badań. Smith-Bindman i wsp. podsumowali dane dotyczące dawek promieniowania, na które eksponowani są pacjenci poddawani najczęstszym badaniom TK w 4 kalifornijskich ośrodkach diagnostycznych.

Wyniki były zadziwiające - najniższa i najwyższa dawka emitowana w trakcie tego samego badania różniły się średnio 13-krotnie, a maksymalnie 22-krotnie. Wystarczy wspomnieć, że nawet prawidłowo wykonana tomografia odpowiada pod względem dawki promieniowania 30-442 klasycznym zdjęciom rentgenowskim klatki piersiowej.

Z kalkulacji Smith-Bindman i wsp. wynika między innymi, że 1 na każde 270 kobiet poddawanych angiografii tętnic wieńcowych metodą TK zapadnie z tego powodu na nowotwór złośliwy. Jeszcze bardziej kontrowersyjne wnioski formułują Berrington de Gonzales i wsp., którzy w oparciu o dane osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym obliczyli, że owe 72 miliony badań TK wykonanych w USA w 2007 roku przełożą się na 29000 nowotworów, których można by uniknąć nie wykonując tomografii. Większość raków pojawi się w po 20-30 latach. Zakładając 50-procentową śmiertelność oznacza to, że amerykańskie badania tomograficzne sprzed 2 lat pociągną za sobą 15000 ofiar.

Zdaniem autorki komentarza, wzrost częstości wykonywania TK w ostatniej dekadzie był szybszy niż rozwój wiedzy na temat stosunku korzyści do ryzyka tej metody diagnostycznej. Zarówno jakość badań tomograficznych, jak i wskazania do ich wykonania wymagają zatem rewizji.

 

Rita F. Redberg. Cancer risk and radiation exposure from computed tomographic scans. How can we be sure
that the benefits outweight the risks? Link: Arch Intern Med 2009;169:2049
Data ukazania się notatki: 8 stycznia 2010
Opracowane na podstawie: Archives of Internal Medicine, 14 grudnia 2009
Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema