Main Menu

Witaminy i kwasy omega-3 w prewencji nowotworów

Na łamach Archives of Internal Medicine przedstawiono wyniki analizy danych pochodzących z francuskiego badania klinicznego poświęconego prewencji wtórnej chorób układu krążenia. Aktualną analizę przeprowadzono pod kątem występowania chorób nowotworowych.

Do badania wybrano 2501 osób po przebytym zawale mięśnia serca w wieku 45-80 lat. Obserwację prowadzono w latach 2003-2009. Pacjentów kwalifikowano do 4 grup terapeutycznych: grupy otrzymującej witaminy (B6, B12, kwas 5-metylo tetrahydrofoliowy), grupy otrzymującej kwasy omega-3, grupy w której stosowano dwie wcześniej wymienione rodzaje suplementacji jednocześnie oraz grupę placebo.

Witaminy i kwasy omega 3 w prewencji nowotworów vegamedicaRelatywnie krótki jak dla procesów onkogenezy okres obserwacji sugeruje, że oceniany był raczej wpływ powyższych form terapii na proces promocji niż inicjacji rozwoju nowotworów. W tak zebranej próbie chorych nowotwór rozpoznano u 7%, a zgon z powodu choroby nowotworowej wystąpił u 2,3%.

Podawane witamin lub kwasów omega-3 nie redukowało ryzyka zachorowania na chorobę nowotworową, co więcej u kobiet substytucja kwasami omega-3 zwiększała trzykrotnie ryzyko zachorowania na nowotwór. Ze względu na małą liczebność grupy kobiet wyniki należy interpretować ostrożnie.

Nie można jednoznacznie wyjaśnić roli witamin i kwasów omega-3 w procesach onkogenezy. Witaminy z grupy B mogą w niektórych sytuacjach nawet promować rozwój nowotworów, a w przypadku niedoboru substytucja ma wywierać efekt prewencyjny. Podawanie kwasów omega-3 może działać przeciwnowotworowo u dzieci i nastolatków. U dorosłych z kolei podawanie kwasów omega-3 może sprzyjać nowotworom. Potwierdzają to inne obserwacje. Kobiety spożywające ryby ze zwiększoną zawartością kwasów omega-3 charakteryzuje zwiększone ryzyko rozwoju raka piersi.

Podsumowując wyniki analizy i przegląd piśmiennictwa autorzy pracy uznali, że witaminy z grupy B i kwasy omega-3 nie wpływają na ryzyko rozwoju choroby nowotworowej.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema