Main Menu

Antybiotyki w infekcjach dróg moczowych - METAANALIZA

Podstawowa opieka zdrowotna ma szczególne znaczenie dla zwalczania antybiotykooporności, ponieważ 80% antybiotyków jest przepisywanych w POZ.

Dzieci otrzymują znacznie więcej dawek antybiotyków niż dorośli, dzieci także są źródłem infekcji w społecznościach. Mimo to niewiele jest badań na temat rozpowszechnienia antybiotykooporności u dzieci oraz jej czynników ryzyka.

Antybiotyki w infekcjach dróg moczowych vegamedica

Zakażenia dróg moczowych są jednymi z najczęstszych w POZ a za 80% z nich odpowiada Escherichia coli.

Autorzy z UK przeprowadzili meta-analizę badań dla określenia częstości oporności na najczęściej stosowane antybiotyki w pozaszpitalnych zakażeniach dróg moczowych E coli u dzieci.

Do analizy włączono 58 badań obserwacyjnych obejmujących 77 783 izolaty E coli z próbek moczu.

W krajach należących do OECD częstość oporności wyniosła: 53.4% dla ampicyliny, 23.6% dla trimetoprimu, 8.2% dla amoksiclavu, 2.1% dla ciprofloksacyny i 1.3% dla nitrofurantoiny.

W krajach spoza do OECD oporności była znacząco większa, wyniosła: 79.8% dla ampicyliny, 67% dla trmetoprimu, 60.3% dla amoksiklavu, 26.8% dla ciprofloksacyny i 17% dla nitrofurantoiny.

Stwierdzono, że u dzieci leczonych uprzednio antybiotykami w POZ ryzyko antybiotykooporności było znacząco większe, zwiększenie ryzyka utrzymywało się przez 6 miesięcy.

Zdaniem autorów częstość antybiotykooporności w zakażeniach dróg moczowych E coli u dzieci jest wysokie, zwłaszcza w krajach spoza OECD. Wytłumaczeniem może być dostępność antybiotyków bez recepty w tym krajach oraz gorszy poziom opieki zdrowotnej.

Antybiotyki stosowane jako leki pierwszego rzutu mogą być wobec tego nieskuteczne.

 

Ashley Bryce i wsp.Global prevalence of antibiotic resistance in paediatric urinary tract infections caused by Escherichia coli and association with routine use of
antibiotics in primary care: systematic review and meta-analysis. BMJ 2016;352:i93 (dostępny pełen tekst)
BMJ, 15 marca 2016
Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema