Main Menu

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na globalne i regionalne wskaźniki umieralności - najnowsze dane

W piśmie  Lancet opublikowano pracę analizującą wpływ zanieczyszczeń powietrza (pył zawieszony o średnicy nie większej niż 2,5 μm) na wskaźniki chorobowości i umieralności na świecie, na podstawie danych Global Burden of Diseases Study 2015.

WPŁYW ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA GLOBALNE I REGIONALNE vegamedicaStwierdzono, że rocznie zanieczyszczenie powietrza odpowiada globalnie za 4,2 mln zgonów (najwięcej w Chinach - 1,11 mln i w Indiach -1,09 mln).

Zanieczyszczenie powietrza jest piątym najważniejszym czynnikiem ryzyka odpowiedzialnym za 7,6% zgonów (1. Nadciśnienie; 2. Palenie;  3. Wysoka glikemia na czczo; 4. Wysokie stężenie cholesterolu całkowitego).

Zanieczyszczenie powietrza ma największy udział w zgonach z powodu: choroby niedokrwiennej serca (odpowiada za 17,1% zgonów z tej przyczyny), choroby naczyń mózgowych (14,2%), raka płuc (16,5%), zapaleń płuc (24,7%) i POChP (27,1%).

W artykule zobrazowane są dane dla poszczególnych krajów. W Polsce odsetek zgonów, które można przypisać zanieczyszczeniu powietrza mieści się trzecim "od góry" przedziale - 6,8-7,3%. W Chinach, Indiach, części innych krajów Azji i Północnej Afryki  odsetek ten wynosi ≥8·6%, z kolei np. w Kanadzie i Australii < 3%.

 

Aaron J Cohen i wsp. Estimates and 25-year trends of the global burden of disease attributable to ambient air
pollution: an analysis of data from the Global Burden of Diseases Study 2015.
Opracowano na podstawie: Lancet, 13 maja 2017
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(17)30505- 6.pdf
Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema