Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: cisnienie

Wyniki przeprowadzonego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) międzynarodowego, przekrojowego badania MONICA (Monitoring Trends and Determinants in Cardiovascular Disease) pokazały m.in., że od połowy lat 80 - tych do połowy lat 90 - tych XX wieku nastąpiło istotne obniżenie średniego ciśnienia tętniczego w badanych populacjach (o 2.2/1.4 mm Hg u mężczyzn i 3.3/2.2 mm Hg u kobiet).

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema