Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: depresja

Zarówno depresja jak i nadmierna waga ciała są problemami zdrowotnymi o rosnącym znaczeniu w skali globalnej. Szacuje się, że na zaburzenia depresyjne może chorować 350 milionów osób na świecie, natomiast wg WHO nadmierna waga dotyczy 1,9 miliarda dorosłych, w tym u 600 milionów występuje otyłość.

W poczekalni u dentysty nauczyłem się, że możemy być zdrowi i szczęśliwi. Siedząc wygodnie w fotelu i czekając aż jeden z nielicznych dentystów, którzy pozostali jeszcze w kraju stawi się na umówioną godzinę, z zainteresowaniem pochłonąłem artykuł we Wprost. Artykuł w którym cytowano prace światowych autorytetów medycznych. Wybrane autorytety stwierdzały wprost, że cukrzyca, nowotwory, choroby krążenia czy hemoroidy mają swoje korzenie w naszym mózgu a dokładnie w tym co i jak myślimy.

Hydro­co­lon to pro­sty spo­sób aktyw­nego płu­ka­nia jelita gru­bego. Pozwala w bez­bo­le­sny, pozba­wiony przy­krych doznań zapa­cho­wych spo­sób, usu­nąć skła­do­wane w obrę­bie okręż­nicy sole metali cięż­kich, grzyby, ple­śnie, droż­dże, paso­żyty, kon­ser­wanty, pro­dukty fer­men­ta­cji i pro­ce­sów gnil­nych oraz tru­jące pozo­sta­ło­ści prze­miany materii.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema