Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: statyny

Istnieją pewne dowody na korzyści kliniczne stosowania statyn w prewencji wtórnej u osób w starszym wieku. Czy jednak osoby w wieku powyżej 75 lat powinny przyjmować statyny w ramach prewencji pierwotnej?

W wytycznych US Preventive Services Task Force stwierdzono, że dostępne dane nie pozwalają na ocenę stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie wiekowej.

Na łamach JAMA (Journal of the American Medical Association) Mike Mitka w krótkim tekście opisuje kontrowersje, jakie wzbudziły ostatnie publikacje poświęcone zastosowaniu statyn w pierwotnej prewencji incydentów  sercowo-naczyniowych  u kobiet.

Autorzy opublikowanej niedawno na łamach Journal of the American College of Cardiology meta-analizy 18 badań statynowych z udziałem 141 235 uczestników stwierdzili, że stosowanie tych leków jest korzystne zarówno w prewencji pierwotnej jak i wtórnej, zarówno u mężczyzn jak i u kobiet, w szczególności potwierdzając, że zastosowanie statyn w prewencji pierwotnej u kobiet wiąże się ze spadkiem  śmiertelności całkowitej.

Na łamach Journal of the American Medical Association, w serii "punkt widzenia", przedstawiono głos antagonistów w dyskusji nad stosowaniem statyn w pierwotnej prewencji.

Na pytanie czy 55-letni, poza tym zdrowy mężczyzna, ze skurczowym ciśnieniem tętniczym 110 mm Hg, poziomem cholesterolu całkowitego 250 mg/dL, bez rodzinnego wywiadu przedwczesnej choroby wieńcowej powinien być leczony statyną, Rita F. Redberg i Mitchell H. Katz odpowiadają przecząco (warto przy tej okazji przypomnieć, że na takie samo pytanie zadane na łamach JAMA, Michael J. Blaha, Khurram Nasir i Roger S. Blumenthal odpowiedzieli twierdząco).

W badaniach doświadczalnych i klinicznych wykazano, że statyny wpływają na homeostazę glukozy. W dokonanej niedawno meta-analizie 17 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych wykazano, że leki te zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy (iloraz szans [OR], 1.09; 95% CI, 1.02-1.16). Wyniki innej z meta-analiz wskazują, że powyżej pewnego progu dawkowania efekt ten dotyczyć może wszystkich statyn.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema