Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: maka pszenna

Po mleku kro­wim na dru­gim miej­scu znaj­duje się psze­nica, która jako obco­ga­tun­kowe białko towa­rzy­szy cią­gle czło­wie­kowi od naj­wcze­śniej­szego okresu życia. Od 2 roku życia z całą pew­no­ścią nie ma dnia, aby­śmy nie spo­ży­wali psze­nicy w jakiejś postaci. Poza tym jest ona rośliną, z którą od stu­leci prze­pro­wa­dza się różne mani­pu­la­cje hodow­lane.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema