Main Menu

Szkodliwość telefonów komórkowych

Trzeba sobie uświadomić, iż wynalezienie prądu i powszechne stosowanie energii elektrycznej , a co za tym idzie pojawienie się PEM (promieniowanie elektromagnetyczne) w bezpośrednim otoczeniu człowieka jest w zasadzie największą zmianą środowiskową jaką dokonał człowiek w trakcie swojego rozwoju. Póki prąd istniał w naszym otoczeniu tylko w postaci żarówki, to PEM było niewielkim obciążeniem.

Ogólnie można stwierdzić, iż PEM niezależnie od swojego natężenia zawsze oddziałuje na organizmy żywe. Do tej pory uważa się, iż PEM może być nieszkodliwe dopóki jego obciążenie nie przekroczy możliwości adaptacyjnych i regeneracyjnych danego organizmu, a przecież ludzie są różni i pojawienie się negatywnych objawów może być wynikiem indywidualnych predyspozycji lub sumy różnych innych obciążeń.

Aktualnie można powiedzieć, iż ilość badań zarejestrowanych w ogólnoświatowej bazie Medline, świadczących o szkodliwości telefonów komórkowych, znacznie przewyższa ilość badań mówiących o braku szkodliwości lub dających niejednoznaczne wyniki. Na podstawie wielu badań Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wydała oświadczenie, że fale emitowane przez telefony komórkowe mogą być kancerogenne, tzn. rakotwórcze i zostały zakwalifikowane przez WHO do grupy 2B - urządzeń, "które mogą być rakotwórcze". Znajduje się w niej 266 produktów, wśród nich spaliny samochodowe, ołów i chloroform.

Oficjalne stanowisko Unii Europejskiej w tej sprawie jest takie, iż nie można stwierdzić jednoznacznie szkodliwości fal emitowanych przez telefony komórkowe, jednak biorąc pod uwagę charakter ich działania należy zachować ostrożność w użytkowaniu telefonów komórkowych.

Biorąc pod uwagę sposób korzystania z telefonu komórkowego najbardziej  zagrożona jest głowa. Potwierdza to szereg badań, np. stwierdza się, iż u osób często i długo trzymających słuchawkę telefonu przy jednym uchu, tzn. przy tej samej półkuli mózgowej, o 200% zwiększa się ryzyko pojawienia się szczególnie złośliwych glejaków mózgu i nerwiaków nerwu słuchowego. W badaniach z użyciem pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) wykazano zmniejszenie lokalnego przepływu krwi w ludzkim mózgu, co może powodować zmiany aktywności neuronalnej. Oczywiście najsilniejsze oddziaływania są zlokalizowane blisko anteny telefonu, czyli w płacie skroniowym, co może spowodować niedotlenienie tego obszaru i w efekcie może przyczynić się do powstania problemów z zapamiętywaniem, rozumieniem mowy i rozpoznawaniem - typowe u szkodliwość telefonów komórkowych vegamedicadyslektyków. Testy przeprowadzone na szczurach ewidentnie potwierdziły problemy z zapamiętywaniem. Pamiętajmy, że promieniowanie mikrofalowe, takie jak w kuchenkach mikrofalowych, powoduje wzrost temperatury mózgu, co zaobserwowano na zdjęciach termograficznych. Problem też dotyczy oczu, które również mogą być poddane spadkowi poziomu tlenu, co w efekcie może spowodować problemy z siatkówką, rogówką i soczewką - powszechne wady wzroku, zwyrodnienie plamki żółtej i ślepota. Obniżenie poziomu tlenu, czyli tzw. stres oksydacyjny może być też przyczyną wielu zaburzeń metabolicznych i biochemicznych, co doprowadza do zwiększenia przepuszczalności błony komórkowej i powoduje zaburzenia depolaryzacji. W efekcie może dochodzić do niszczenia organelli wewnątrzkomórkowych np. uszkodzenia mitochondriów i spowodować obniżenie poziomu ATP, zaburzenia homeostazy wapnia, a nawet może dojść do uszkodzenia DNA. To może mieć istotne znaczenia dla organizmów rozwijających się, tworzących dużą ilość nowych komórek, mam tu na myśli kobiety we wczesnej  ciąży i małe dzieci w szybkiej fazie rozwojowej. Według ostatnich badań już 10 min rozmowy przez telefon powodowało spadek objętości wyrzutu serca u płodów i noworodków oraz przyspieszenie rytmu serca!

Wspomniałem tu o wielu różnych zagrożeniach, prace badawcze nadal trwają, a firmy telefoniczne starają się konstruować coraz lepsze telefony spełniające normy elektromagnetyczne, które to normy w miarę upływu czasu są coraz bardziej restrykcyjne. Jednak prawie wszyscy zgadzają się, iż u użytkowników telefonów można zaobserwować następujące objawy:

 • bóle głowy i zawroty głowy
 • bezsenność, zaburzenia koncentracji i pamięci (nawet krótkotrwała utrata pamięci)
 • uczucie przewlekłego zmęczenia
 • nadmierna potliwość, świąd i inne objawy skórne
 • skoki ciśnienia krwi i zmiany obrazu krwi (aglutynacja, spadek leukocytów)
 • zaburzenia hormonalne
 • zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego
 • zaburzenia wzroku (zmiany barw widzenia, drżenie powiek)
 • zaburzenia słuchu

 

Czy mamy jakieś możliwości ochrony przed tymi obciążeniami?

Na szczęście tak, wystarczy przecież tylko zrezygnować z usług telefonii komórkowej! Oczywiście to żart, z tej zabawki ludzkość już raczej nie zrezygnuje, a nawet jeśli ktoś z nas podejmie taki krok, to trzeba też zwrócić uwagę na szkodliwość stacji bazowych, które też sieją PEM. Na szczęście z ostatnich badań wynika, iż w zasadzie odległość 300 metrów od stacji bazowej eliminuje jej szkodliwość. Jeśli chodzi o samo użytkowanie telefonu, to najprościej jest zastosować się do poniższych rad:

 1. Wyłączać telefon kiedy nie jest potrzebny
 2. Nie spać z włączonym telefonem blisko głowy - zwykle wystarcza odległość 2-3 metrów dystansu
 3. Skracać czasu rozmowy
 4. Zwiększać dystans między głową i aparatami telefonii komórkowej poprzez zastosowanie:
  • zestawów słuchawkowych
  • stosowanie zestawów głośnomówiących z wewnętrzną anteną
  • stosowanie zestawów głośnomówiących z zewnętrzną anteną - jeśli rozmawiamy wewnątrz samochodu bez zewnętrznej anteny, następuje wzmocnienie promieniowania przez karoserię samochodu
 5. Należy powstrzymywać się od prowadzenia rozmów z dala od stacji bazowych (antenka na jedną kreseczkę), gdyż telefon będzie się starał ciągle połączyć i tym samym będzie zwiększał maksymalnie sygnał
 6. Należy wyłączać telefon w miejscach gdzie nie ma zasięgu, gdyż będzie on stale próbował co pewien czas połączyć się ze stacją bazową, sprawdzając, czy jest już zasięg działając wtedy z pełną mocą nadajnika
 7. Gdy prowadzimy rozmowy w obiektach zamkniętych należy zbliżyć się do okna, aby nadajnik i stacja bazowa mogły pracować z mniejszą mocą
 8. Nie warto nosić metalowych okularów, gdyż metalowe części mogą w niektórych przypadkach stanowić dodatkową antenę niekorzystnie zmieniającą rozkład pola elektromagnetycznego wokół głowy
 9. Gdy nie jesteście w stanie opanować tych wszystkich rad, które zmniejszają obciążenie, ale ich nie eliminują, to można zainwestować w zakup specjalnych osłon do naklejenia na telefon (czip EMF-BIOSHIELD), które skutecznie wyeliminują zagrożenie związane z telefonem komórkowym. W osłonach tych znajdują metale ziem rzadkich tzw. lantanowce. W wyniku pobudzenia prowokowanego falami podzielonymi, emitowanymi przez telefon komórkowy, czip EMF-Bioshield generuje rezonans w przeciwfazie, co powoduje linearyzację fal podzielonych i przeistoczenie ich w fale biokompatybilne, które nie są szkodliwe dla zdrowia użytkownika

 

Jeśli dodatkowo chcemy zwiększyć nasze szanse na dożycie sędziwego wieku w dobrym zdrowiu fizycznym i psychicznym, to pamiętajmy również o regularnym wysiłku fizycznym, dobrej diecie - prawidłowo dobranej wg typu metabolicznego lub po prostu niskokalorycznej i wysokobłonnikowej oraz, co być może jest najważniejsze, dbajmy o naszą psychikę i emocje, nie bądźmy zawistni i zazdrośni, nie tylko czerpmy z życia pełnymi garściami, ale dawajmy siebie innym ludziom.

 
Autor: Lek. med. Dariusz szymański
Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema