Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: tlen

Autorzy artykułu na łamach Archives of Internal Medicine kwestionują rutynowe podawanie tlenu w stanach nagłych, takich jak ostre zespoły wieńcowe, resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) czy udary. Większość lekarzy sądzi, że jest to działanie potencjalnie ratujące życie a zalecenie takie znajduje się w wielu rekomendacjach towarzystw naukowych. Tymczasem istnieją niekorzystne następstwa hyperoksji, takie jak kurcz naczyń wieńcowych i systemowych oraz formowanie wolnych rodników tlenowych.

Wiele zabu­rzeń organizmu wynika z ogól­nego pro­blemu dotle­nie­nia tka­nek, a część z nich nawet powo­duje pogłę­bie­nie się hipo­ok­sy­ge­na­cji przez zaha­mo­wa­nie rege­ne­ra­cji tka­nek. Dobrą metodą dostar­cza­nia tlenu do komó­rek bez powo­do­wa­nia hipe­rok­sy­ge­na­cji lub połą­czo­nej z nią dys­funk­cji komó­rek jest T.O.D (Terpenes and Oxygenated Derivatives - Terpeny i utlenione pochodne).

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema