Main Menu

Zależność pomiędzy wskaźnikiem masy ciała (BMI) a objawami depresji

Zarówno depresja jak i nadmierna waga ciała są problemami zdrowotnymi o rosnącym znaczeniu w skali globalnej. Szacuje się, że na zaburzenia depresyjne może chorować 350 milionów osób na świecie, natomiast wg WHO nadmierna waga dotyczy 1,9 miliarda dorosłych, w tym u 600 milionów występuje otyłość.

W ostatnich latach relacja pomiędzy depresją i otyłością była przedmiotem wielu badań, jednakże ich wyniki są niespójne. Stwierdzano zarówno korelację pozytywną jak i negatywną, niektóre zaś badania wskazywały na brak takiej korelacji.
Nie wszystkie osoby z masą ciała poza rekomendowanym zakresem doświadczają problemów psychologicznych. Wydaje się, że znaczenie w omawianej relacji mogą mieć określone czynniki socjodemograficzne, w tym płeć.
zależnośc pomiędzy wskaźnikiem masy ciała vegamedicaAutorzy postawili sobie za cel określenie związku pomiędzy depresją a wskaźnikiem masy ciała (BMI) u mieszkańców Korei w średnim i starszym wieku, uczestników badania Korean Longitudinal Study of Aging (KLoSA). Do analizy włączono dane 7672 osób w wieku 50-102 lata. Jako wskaźnik objawów depresyjnych stosowano punktację (0-30) kwestionariusza Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D).
Przedziały wskaźnika BMI  w wersji azjatyckiej wynosiły: niedowaga BMI < 18.5 kg/m2, waga prawidłowa 18,5-23, nadwaga 23-25, otyłość 25-30, ciężka otyłość > 30.
Stwierdzono dystrybucję punktacji CES-D w zależności od BMI w postaci krzywej J. Najwyższe wartości CES-D dotyczyły podgrupy z niedowagą a następnie z ciężką otyłością. Najniższe wartości CES-D w całej badanej grupie i u mężczyzn stwierdzono w grupie z nadwagą a u kobiet z prawidłową wagą.

Autorzy podkreślają, że najniższe występowanie objawów depresji stwierdzono w podgrupie z nadwagą. Dyskutują, czy nie należy zmienić spojrzenia na relacje pomiędzy wagą ciała a stanem zdrowia. Możliwe, że nadwaga wg dzisiejszych definicji nie powinna być uważna za prekursora otyłości i czynnik ryzyka.
Kilka ostatnio opublikowanych badań wydaje się wskazywać, że stan zdrowia u osób z nadwagą jest podobny a niekiedy nawet lepszy (!), niż u osób z prawidłową wagą.
Autorzy zwracają także uwagę na najwyższy wskaźnik depresji u osób z niedowagą, która to grupa wymaga większego zainteresowania badaczy.

Pełny tekst:
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/s12889-015-1663-z.pdf

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema