Main Menu

Statyny a ryzyko cukrzycy u kobiet - dane z Women’s Health Initiative

W badaniach doświadczalnych i klinicznych wykazano, że statyny wpływają na homeostazę glukozy. W dokonanej niedawno meta-analizie 17 randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych wykazano, że leki te zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy (iloraz szans [OR], 1.09; 95% CI, 1.02-1.16). Wyniki innej z meta-analiz wskazują, że powyżej pewnego progu dawkowania efekt ten dotyczyć może wszystkich statyn.

Ponieważ kobiety po menopauzie nie były dobrze reprezentowane w badaniach klinicznych, z zainteresowaniem warto zapoznać się z raportem na łamach Archives of Internal Medicine, dotyczącym wpływu statyn na rozwój cukrzycy u kobiet uczestniczących w Women’s Health Initiative (WHI). Jak przypomnieli jego autorzy, do WHI w latach 1993 do 1998 w 40 amerykańskich ośrodkach klinicznych włączono 161 808 kobiet po menopauzie, w wieku 50 do 79 lat.

Prezentowana analiza obejmuje dane zebrane do roku 2005 na temat 153 840 kobiet wyjściowo bez cukrzycy. Z tej grupy 7.04% przyjmowało statyny a ryzyko cukrzycy u kobiety vegamedicawyjściowo statynę. Odnotowano 10 242 nowych przypadków cukrzycy. Co istotne, przyjmowanie statyn związane było ze zwiększonym ryzykiem rozwoju DM (iloraz hazardu [HR], 1.71; 95% CI, 1.61-1.83). Zależność ta pozostała w mocy także po uwzględnieniu w analizie wieloczynnikowej innych, potencjalnie zakłócających zmiennych (HR,1.48; 95% CI, 1.38-1.59) i była podobna dla wszystkich analizowanych statyn.

A zatem stosowanie statyn u kobiet po menopauzie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia cukrzycy. Autorzy badania podkreślają, że statyny zapobiegają sercowo-naczyniowym powikłaniom cukrzycy i że ich miejsce w zaleceniach pierwotnej i wtórnej prewencji się nie zmienia. Tym niemniej, biorąc pod uwagę bardzo szerokie stosowanie statyn w starzejącej się populacji, autorzy postulują dalsze analizy dla poszczególnych dawek i typów statyn, w celu oceny, czy ryzyko rozwoju cukrzycy jest pod tym względem zróżnicowane.

 

Annie L. Culver i wsp. Statin Use and Risk of Diabetes Mellitus in Postmenopausal Women in the Women’s Health Initiative, LINK: Arch Intern Med. 2012;172:144
Opracowane na podstawie: Archives of Internal Medicine / 22 stycznia 2012
Magdalena Lipczyńska
Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema