Main Menu

NLPZ a ryzyko zawału

Największa meta-analiza w warunkach codziennej praktyki. Jakie są implikacje praktyczne?

Dotychczasowe badania wykazały, że niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) - zarówno klasyczne jak i selektywne inhibitory COX-2  (koksyby) -  mogą zwiększać ryzyko zawału serca. Mniej wiadomo  po jakim czasie rośnie ryzyko, jakie znaczenia ma dawka i czas stosowania oraz jakie jest ryzyko dla poszczególnych leków.

NLPZ a ryzyko zawalu vegamedicaW BMJ opublikowano pracę będącą meta-analizą obserwacyjnych badań w warunkach codziennej praktyki, na podstawie elektronicznych baz danych z  Kanady, Finlandii i UK (446 763 osób, wśród których u 61 460 wystąpił zawał serca).

Stwierdzono, że już krótkotrwałe (1-7 dni) stosowane tych leków zwiększa względne ryzyko zawału o 20-50%.!!!

Ryzyko było podobne dla klasycznych  NLPZ (w tym naproksenu)  oraz celekoksybu i większe dla rocekoksybu.

Ryzyko rosło z dawką leku (diklofenak >100 mg, ibuprofen >1200 mg, naproksen >750 mg,  celekoksyb >200 mg/dobę ) i długością stosowania w ciągu pierwszego miesiąca, po tym czasie nie obserwowano dalszego wzrostu ryzyka.

 

Zdaniem autorów, lekarze powinni uważnie rozważać korzyści i ryzyko NLPZ, zwłaszcza w dużych dawkach.

  • Ryzyko rosło natychmiast po rozpoczęciu leczenia
  • Gdy to możliwe, należy rozważyć leczenia alternatywne - paracetamol, fizjoterapia, ćwiczenia fizyczne
  • Pacjenci, zwłaszcza wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego, samodzielnie zaopatrujący się w NLPZ, muszą być świadomi zagrożeń
  • Szczególnej uwagi wymagają pacjenci z chorobami reumatycznymi, które same w sobie zwiększają ryzyko sercowo-naczyniowe
  • Wszystkie skuteczne leki mają działania niepożądane, nie ma powodu aby wyniki badania wzbudzały niepokój u większości osób stosujących NLPZ

 

Michèle Bally i wsp. Risk of acute myocardial infarction with NSAIDs in real world use:  bayesian meta-analysis of individual patient data.  BMJ 2017;357:j1909 (dostępny pełen tekst)
BMJ, 9 maja 2017

 

Więcej w tej kategorii: « Lekarze
Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema