Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: zawal

Największa meta-analiza w warunkach codziennej praktyki. Jakie są implikacje praktyczne?

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NSAID) są często stosowane w populacji ogólnej. W najnowszych badaniach wykazano, że zarówno u osób zdrowych jak i pacjentów z rozpoznaną chorobą sercowo-naczyniową przewlekłe podawanie NSAID wiąże się ze zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Dr Gunnar Gislason z Danii przedstawił na listopadowej konferencji American Heart Association w Dallas (2005) doniesienie wskazujące na udział inhibitorów cyklooksygenazy (COX-2) i innych niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLP) w zwiększaniu ryzyka śmierci u pacjentów po przebytym zawale serca (MI). Autorzy pracy prześledzili dane 58 432 pacjentów (z Narodowego Rejestru Chorych w Danii), którzy w okresie 1995-2002 przebyli pierwszy w swoim życiu MI i przyjmowali, po zakończonej hospitalizacji, inhibitory COX-2 lub inne NLP (przynajmniej jedna przepisana recepta).

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema