Main Menu

Czy stosować statyny w prewencji pierwotnej w wieku > 75 lat?

Istnieją pewne dowody na korzyści kliniczne stosowania statyn w prewencji wtórnej u osób w starszym wieku. Czy jednak osoby w wieku powyżej 75 lat powinny przyjmować statyny w ramach prewencji pierwotnej?

W wytycznych US Preventive Services Task Force stwierdzono, że dostępne dane nie pozwalają na ocenę stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie wiekowej.

Tym niemniej statyny są często stosowane, w prewencji pierwotnej w USA w latach 2011-2012 przyjmowało je 34,1% osób w wieku powyżej 79 lat w porównaniu do 8,8% w latach 1999-2000.

W subanalizie badań PROSPER, JUPITER i HOPE-3  dla podgrupy > 75 lat stwierdzono umiarkowaną korzyść w zakresie złożonego punktu końcowego bez wpływu na śmiertelność całkowitą. Obecnie toczy się w Australii badanie STAREE (Statins in Reducing Events in the Elderly), którego wyniki spodziewane są dopiero w 2020 r.

dlugotrwale stosowanie lekow statynowych vegamedicaW JAMA Internal Medicine opublikowano analizę post hoc badania ALLHAT-LLT ( Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial-Lipid-Lowering Trial) oceniającego prawastatynę vs rutynowa praktyka w latach 1994-2002.

Śmiertelność całkowita w grupie 64-75 lat była nieznamiennie wyższa w grupie statyny i wyniosła odpowiednio 15,5% vs 14,2% (HR 1,08; 95%CI,0,85-1,37; P = .55) ale w grupie powyżej 75 lat już  24,5% vs 18,5% (HR 1,34; 95% CI, 0,98-1,84; P = .07).

Zdaniem autorów komentarza, stosowanie statyn może wiązać się z różnymi zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi (miopatia, mialgia, artropatie, bóle pleców) co może prowadzić upośledzenia funkcjonowania fizycznego i zespołu kruchości (frailty). Statyny mogą wiązać się także z zaburzeniami poznawczymi, upadkami, niesprawnością. Czynniki te należy brać pod uwagę przy rozważaniu rozpoczęcia lub kontynuacji leczenia statynami w tej grupie wiekowej.

 

Gregory Curfman. Risks of Statin Therapy in Older Adults.  JAMA Intern Med. Published online (dostępny pełen tekst)
Opracowano na podstawie: JAMA Internal Medicine, 22 maja 2017

 

Komentarz lek. med. Jacka Giovanolli-Jakubczaka jest taki:

Na tak postawione w tytule artykułu pytanie odpowiedź jest tylko jedna - nie stosować statyn w prewencji pierwotnej u pacjentów 75 plus.

Pomimo tego, że nie znaleziono dowodów usprawiedliwiających konieczność stosowania statyn w prewencji pierwotnej u pacjentów powyżej 75 roku życia, ilość pacjentów u których są jednak włączane do terapii rośnie. Jak opisano to w artykule w samych Stanach Zjednoczonych ilość pacjentów wzrosła w ciągu dekady aż CZTEROKROTNIE!

Na podstawie własnych obserwacji pacjentów obawiam się, że w Polsce jest jeszcze gorzej….

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema