Main Menu

Światowy dzień autyzmu 2 kwietnia

Czym jest autyzm? Wiele osób zetknęło się z tą chorobą na szczęście tylko dzięki głośnemu, filmowi "Rain Man", w którym osobę dotkniętą autyzmem znakomicie zagrał Dustin Hoffman (rolę tę nagrodzono Oscarem). Dla rodziców dzieci autystycznych, choroba ta oznacza mozolne, rozpaczliwe próby przeniknięcia do niedostępnego świata, w którym zamknięte są dzieci. W Polsce wciąż borykamy się z brakiem wszechstronnej wiedzy na temat autyzmu, zwłaszcza w środowisku medycznym. W naszym kraju nie ma żadnej instytucji medycznej zajmującej się kompleksowym leczeniem dzieci z autyzmem. Większość lekarzy nie ma wystarczającej wiedzy na temat zaburzeń autystycznych i nie potrafi rozpoznać autyzmu nawet u tych dzieci, które zdradzają wszystkie objawy tego zaburzenia.

Rodzice autystycznych dzieci narażeni są na liczne trudności, żeby nie powiedzieć dramaty, wynikające z niewłaściwej diagnozy i braku dostępu do nowoczesnego leczenia. Zazwyczaj muszą się również zmagać z powszechną niechęcią i nieumiejętnością zajmowania się dziećmi z autyzmem. Ostatnie lata badań nad autyzmem wskazują, że w wielu przypadkach uszkodzenia powodujące tę chorobę są częściowo odwracalne. Chcąc pomóc dzieciom oraz tysiącom osób borykających się z tym problemem, ich rodzinom, lekarzom i terapeutom, postanowiliśmy wspólnie z Fundacją Ecomedica podjąć działania edukacyjne. W połowie kwietnia 2007 roku I Międzynarodowy Kongres Leczenia Biomedycznego Zaburzeń Rozwojowych w tym autyzmu, Zespołu Aspergera i wielu innych zgromadził ponad 400 osób i pokazał ogromną potrzebę tego typu spotkań. Była to pierwsza tego typu konferencja w Europie, którą swoim patronatem objął ówczesny Minister Zdrowia, Pan prof. Zbigniew Religa.. Kolejną II Międzynarodową Konferencję na ten temat zorganizowaną 17-18 października 2009 r. objęła honorowym patronatem Małżonka Prezydenta RP Pani Maria Kaczyńska orazMinister Zdrowia Pani Ewa Kopacz. Ta konferencja cieszyła się również ogromnymzainteresowaniem. W październiku 2013 r. zorganizowaliśmy Światowy Szczyt Autyzmu -III już konferencję, którą swoim patronatem objęła Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. W połowie czerwca 2016 r. odbył się już IV Międzynarodowy Kongres natemat Biomedycznego Leczenia Zaburzeń Rozwojowych.

Wszystkie konferencje cieszyły się wielkim zainteresowaniem polskich lekarzy i terapeutów, a także rodziców, dając nadzieję, że najnowsze formy diagnozy i terapii dzieci z autyzmem, będą również dostępne w Polsce. Okręgowa Izba Lekarska przyznała punkty edukacyjne lekarzom uczestniczącym we wszystkich konferencjach.Na konferencje zapraszamy wybitnych specjalistów, którzy współpracują z Instytutem Badań nad Autyzmem w USA (Autism Research Institute) i mogą przybliżyćśrodowisku medycznemu, terapeutom i pedagogom najnowsze wyniki badań nad autyzmemoraz najskuteczniejsze formy leczenia i terapii z powodzeniem stosowane w wielu krajachświata. Instytut Badań nad Autyzmem w USA od ponad 40 lat zajmuje się pracą nadbadaniem i opracowaniem medycznych interwencji w leczeniu autyzmu. Autyzm dotychczas traktowany był jako zaburzenie natury psychicznej. Najnowsze wyniki badań każą go jednak postrzegać jako złożony problem natury zdrowotnej. Szybka interwencja medyczna daje bardzo dużą szansę poprawy stanu funkcjonowania szczególnie dzieci dotkniętych tym zaburzeniem. Takie podejście daje najlepsze rezultaty, gdyż w przypadku wczesnej interwencji autyzm może być zniwelowany, zahamowany lub wręcz wyleczony.

 

wiatowy dzie autyzmu vegamedicaswiatowy dzien autyzmu 2017

Zdjęcie naszej przychodni rozświetlonej na niebiesko, z lewej zrobione rok temu i po prawej tegoroczne :)

 

Autyzm uważany jest obecnie za najczęściej występującą przyczynę niepełnosprawności u małych dzieci. W Polsce szacuje się, że 1 na 150 dzieci jest dotknięte tym problemem a w USA czy Wielkiej Brytanii już 1 na 60 dzieci. Mamy nadzieję że dzięki podejmowanym przez nas działaniom edukacyjnym dzieci te będą miały dostęp do nowoczesnego i skutecznego leczenia a wiele stereotypowych, nieaktualnych i szkodliwych sądów dotyczących tej choroby zostanie zdezaktualizowanych. Obecnie przyjmuje w Polsce zaledwie kilku lekarzy przygotowanych do wprowadzania nowoczesnych procedur w biomedycznym leczeniu dzieci autystycznych. Mamy nadzieję, że w wyniku naszych poczynań większa ilość lekarzy podejmie się tego niezwykle trudnego zadania. Na regularnie organizowanych konferencjach dotyczących leczenia autyzmu w USA wielu wykładowców kończy swoją prezentację słowami "Never give up" - "Nigdy nie poddawaj się". Mając na uwadze wyjątkowo trudną sytuację polskich rodzin zmagających się z tym problemem (często dwoje lub nawet troje dzieci w rodzinie ma takie zaburzenia) postanowiliśmy podjąć się organizacji tego niezwykle trudnego przedsięwzięcia.

Na stronie www.ecomedica.pl są dostępne materiały ze wszystkich konferencji w języku polskim.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema