Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: homeopatia

Podobne leczymy podobnym...

Leki homeopatyczne działają według zasady "similia similibus curantur" (podobne leczymy podobnym), czyli na naszą dolegliwość dobieramy lek, który w dużej dawce wywołałby objawy jak najbliższe tym, które nam dokuczają. Podajemy więc bardzo, bardzo małe dawki takiej substancji leczniczej, aby zmobilizować organizm do działania. Wówczas nasz ustrój w naturalny sposób zwalcza chorobę.

Zbiór faktów dotyczących homeopatii.

Homeopatia... leczy więcej przypadków niż inna metoda leczenia i bez wątpienia jest bezpieczniejszą, tańszą oraz najbardziej kompletną nauką medyczną - Mahatma Gandhi

1. Homeopatia jest stosunkowo młodą dziedziną medycyny, która rozwija się wyjątkowo dynamicznie. Po przeszło dwustu latach od odkrycia jej zasad homeopatia klasyczna została wzbogacona o nowoczesną homeopatię kliniczną, homotoksykologię, izopatię.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez TNS OBOP, 81% Polaków słyszało o homeopatii, a 30% stosuje tę metodę leczenia. Nastawienie Polaków wobec homeopatii i leczenia homeopatycznego jest bardzo pozytywne. Większość Polaków (56%) uważa, że homeopatia to skuteczna i dobra metoda leczenia. 62% społeczeństwa uważa, że lekarze zapisujący leki homeopatyczne są godni zaufania.

… jest częścią medycyny biologicznej, wykorzystującą w terapii proste i złożone preparaty homeopatyczne pochodzenia roślinnego, mineralnego, zwierzęcego, których zadaniem jest uwolnienie organizmu z homotoksyn (substancji szkodliwych dla człowieka) i przywrócenie autoregulacji.

Similia similibus curantur - podobne należy leczyć podobnym. Sentencja ta oddaje istotę homeopatii. Aby jednak stała się ona skutecznym narzędziem w walce z wieloma dolegliwościami, konieczne jest poznanie praw, jakimi się kieruje. Zasady homeopatii znali już starożytni Grecy. Słowo "homeopatia" zostało utworzone od greckiego homo­ion - podobne i pathos - cierpienie.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema