Main Menu

Fakty o homeopatii

Zbiór faktów dotyczących homeopatii.

 

• Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) działającej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) homeopatia jest najczęściej stosowaną metodą naturalnego leczenia na świecie.

• W wielu krajach homeopatia jest oficjalnie uznana jako specjalizacja lub terapia medyczna (Belgia, Brazylia, Chile, Columbia, Costa Rica, Czechy, Ekwador, Indie, Kuba, Litwa, Łotwa, Meksyk, Pakistan, Portugalia, Rumunia, Rosja, Sri Lanka, Węgry, Wielka Brytania). Lekarze i pacjenci mają zagwarantowany dostęp do homeopatii.

• Homeopatia jest częścią narodowego programu opieki zdrowotnej na przykład w Wielkiej Brytanii. W Europie jest ok. 30 000 specjalnie przeszkolonych lekarzy homeopatów. W praktyce leki homeopatyczne stosuje znacznie więcej lekarzy, głównie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

• Homeopatia jest wykładana na wielu światowych uniwersytetach. W niektórych krajach znajomość homeopatii jest obowiązkową częścią szkolenia medycznego.

• W Europie są szpitale, które zapewniają terapie homeopatyczne, a w Wielkiej Brytanii działa pięć szpitali homeopatycznych, w których leczenie jest refundowane przez ubezpieczalnie.

• Homeopatia opiera się na doświadczeniu klinicznym i systematycznej obserwacji pacjenta. Jej dynamiczny rozwój odzwierciedlają wyniki badań naukowych, potwierdzających jej skuteczność. Leki homeopatyczne są pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego.

• Wszystkie leki homeopatyczne, które są dopuszczone do obrotu w Polsce zarejestrowano zgodnie z procedurami określonymi przez Prawo Farmaceutyczne.

• Leki homeopatyczne są włączone uchwałą Europejskiego Parlamentu w Europejską Farmakopeę.

• Od roku 1841 homeopatyczna metoda leczenia jest uznawana przez Kościół Katolicki, co potwierdza stanowisko kolejnych papieży.

• W Polsce status prawny leku homeopatycznego precyzuje Ustawa Prawo Farmaceutyczne z dn. 6. września 2001 roku, z późniejszymi zmianami. Artykuł 1., pkt. 29 definiuje lek homeopatyczny, zgodnie z prawodawstwem UE.

• Dyrektywy Europejskie 2001/83/EC i 2004/27/EC klasyfikują produkty homeopatyczne jako leki. W Polsce złożone leki homeopatyczne są rejestrowane zgodnie z Art. 10 ustawy Prawo Farmaceutyczne. Oznacza to, ze w trakcie procesu rejestracyjnego muszą one spełnić wszystkie restrykcyjne wymagania dotyczące przedstawienia opisu metod kontroli dla każdej formy farmaceutycznej oraz wyników sprawozdania z badań jakościowych, biologicznych i farmaceutycznych wraz z medycznym raportem eksperta.

• Złożone leki homeopatyczne zostały ocenione w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo lub referencyjnymi lekami. Były one prowadzone zgodnie z przyjętymi na całym świecie zasadami Good Clinical Practice (GCP).

• Badania kliniczne leków homeopatycznych potwierdzają skuteczność oraz bezpieczeństwo ich stosowania. Wyniki tych badań publikowały szacowne magazyny medyczne, m.in.: CANCER, HEAD AND NECK SURGERY, EUROPEAN HEART FAILURE, MICROVASCULAR RESEARCH, INFLAMMATION RESEARCH, CLINICAL AND DEVELOPMENTAL IMMUNOLOGY, i inne. W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadzono 16 randomizowanych badań klinicznych, oraz kilka badań podstawowych z użyciem leków homeopatycznych.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema