Main Menu

Informacje o homeopatii

Homeopatia... leczy więcej przypadków niż inna metoda leczenia i bez wątpienia jest bezpieczniejszą, tańszą oraz najbardziej kompletną nauką medyczną - Mahatma Gandhi

1. Homeopatia jest stosunkowo młodą dziedziną medycyny, która rozwija się wyjątkowo dynamicznie. Po przeszło dwustu latach od odkrycia jej zasad homeopatia klasyczna została wzbogacona o nowoczesną homeopatię kliniczną, homotoksykologię, izopatię.

 

2. Leki stosowane w homeopatii powodują powstanie obrazu klinicznego choroby podobnego do wywołanego przez daną chorobę i mają za zadanie pobudzić organizm pacjenta do walki, samoobrony, samoregulacji. Leki homeopatyczne dają choremu organizmowi ukierunkowany impuls, aby rozwinął własne siły obronne i uporządkował utraconą równowagę.

3. Dziś, w odróżnieniu od pierwotnej koncepcji homeopatii klasycznej, gdy pacjent był leczony wyłącznie jednym, dobranym indywidualnie lekiem, najczęściej łączy się różne typy terapii homeopatycznej, włączając do leczenia, w uzasadnionych przypadkach, także leki chemiczne.

4. Nowoczesna homeopatia traktuje człowieka całościowo (holistycznie) - lekarz ocenia nie tylko obecne, konkretne objawy, z którymi zgłosił się do niego pacjent, ale szuka przyczyn choroby, zwraca uwagę na dietę, tryb życia). Terapia ta znajduje zastosowanie w leczeniu chorób ostrych i przewlekłych. Jej stosowanie jest popierane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

5. Sławni ludzie, którzy efektywnie stosowali homeopatię, to między innymi:

 • gandi vegamedicaRodzina Królewska Wielkiej Brytanii,
 • Mahatma Gandhi,
 • Matka Teresa,
 • Mark Twain,
 • Tina Turner,
 • John D. Rockefeller Sr,
 • Paul McCartney,
 • i inni.

6. Homeopatia jest popularna w wielu krajach, takich jak: Anglia, Australia, Nowa Zelandia, Indie, Rosja, Brazylia i wielu innych. W Wielkiej Brytanii około 42% lekarzy pierwszego kontaktu odsyła swoich pacjentów do lekarzy homeopatów. Kurs homeopatii należy do najpopularniejszych studiów podyplomowych wśród brytyjskich absolwentów medycyny.

7. Na całym świecie działają szpitale homeopatyczne, na przykład w Wielkiej Brytanii, Francji, Indiach i wielu innych krajach.

8. Szkoły homeopatii:

 • Homeopatia klasyczna: powstanie homeopatii datuje się na rok 1790, kiedy to Samuel Hahnemann wprowadził zasadę "similia similibus curentur" (podobne leczy się podobnym) - wykorzystywał pojedyncze leki dobrane do indywidualnej konstytucji (typu) pacjenta i obrazu choroby;
 • Homeopatia kliniczna: szukając odpowiedniego leku bazuje na głównych objawach klinicznych (konstytucja, czyli typ pacjenta gra mniejszą rolę), wykorzystując leki złożone (zawierające kilka substancji leczniczych w jednym preparacie). Jest zazwyczaj stosowana w ostrych schorzeniach;
 • Homotoksykologia stanowi rozwinięcie homeopatii. Nauka ta traktuje wszystkie choroby jako procesy obronne przeciwko homotoksynom, czyli truciznom generowanym przez organizm lub wprowadzanym do niego m.in. z pokarmem czy powietrzem. Według homotoksykologii choroby są następstwem działań obronnych ustroju skierowanych na eliminację homotoksyn. Ich objawy powstają w wyniku przeładowania organizmu homotoksynami, które nie mogą zostać zneutralizowane i wydalone, ponieważ siły odpornościowe ustroju nie są już w stanie stawiać im oporu. Jeśli homotoksyny nie zostaną wydalone, gromadzą się w organizmie i powodują przejście choroby w stan przewlekły. Zdrowie to przywrócenie zaburzonego przez toksyny stanu równowagi. Zasady homotoksykologii opracował Hans-Heinrich Reckeweg. Zgodnie z nimi wszystkie procesy i objawy, które nazywamy chorobami są wyrazem tego, że organizm walczy z toksynami: chce je unieszkodliwić i wydalić. Według homotoksykologii, w przypadku procesów chorobowych mamy do czynienia z biologicznymi, celowymi procesami, których celem jest walka organizmu z toksynami i jego "odtrucie". Podczas gdy homeopatia klasyczna stawiała na silne rozcieńczenia pojedynczych substancji - homotoksykologia opiera się na silnych stężeniach substancji w lekach złożonych. Leki te maja konkretne wskazania terapeutyczne. Są stosowane w terapii chorób ostrych i przewlekłych;
 • Izopatia to nurt homeopatii oparty na zasadzie "to samo leczy to samo". Zatem, w celach terapeutycznych, wykorzystywane są patogeniczne substancje, które wywołały daną chorobę (podobnie jak podczas szczepień ochronnych).
Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema