Main Menu

KIEDY DOBRE LEKI PROWADZA DO ZŁYCH REZULTATÓW

POLIFARMACJA W PODESZŁYM WIEKU - PRZYPADEK KLINICZNY

Artykuł z serii "Teachable Moment"  w  JAMA Internal Medicine na kanwie przypadku klinicznego rozważa problem polifarmacji w podeszłym wieku.

kiedy dobre leki vegamedica83-letnia pacjentka z niewydolnością serca i migotaniem przedsionków po raz trzeci w ciągu pół roku została hospitalizowana z powodu palpitacji i zawrotów głowy przy szybkiej czynności komór. Okazało się, że nie wykupiła recept na metoprolol i diltiazem. Leki te włączono w szpitalu.

Dwa dni po wypisie pacjentka została ponownie hospitalizowana z powodu bradykardii i hipotonii - doszło do niezamierzonego przedawkowania metoprololu.

Pacjentka skarżyła się na skomplikowany, kosztowny i uciążliwy dla niej schemat terapii. Miała zalecone 11 preparatów: metoprolol, diltiazem, digoksynę, apixaban, atorwastatynę, lizynopryl, furosemid, ibandronian, loratadynę, ranitydynę  i multiwitaminę.

 

Zdaniem autorów, mimo że większość leków była zgodna z wytycznymi, nie został uwzględniony całościowy kontekst i indywidualne okoliczności.  Przypominają oni, że:

  • pacjenci powyżej 65 roku życia stanowią 15% populacji, natomiast zażywają około 40% wszystkich przepisywanych leków
  • blisko 20% osób w wieku > 65 lat ma przepisane 10 i więcej leków
  • w porównaniu z mniej niż 5 lekami, przyjmowanie 8 i więcej leków czterokrotnie zwiększa ryzyko działań niepożądanych
  • działania niepożądane odpowiadają za nawet 10% hospitalizacji w podeszłym wieku
  • w badaniu w szpitalach Veterans Administration stwierdzono, że przy wypisie 44% pacjentów w starszym wieku otrzymało przynajmniej jeden niepotrzebny lek

 

U omawianej pacjentki odstawiono digoksynę i atorwastatynę. Autorzy przypominają, że do optymalizacji terapii w podeszłym wieku użyteczne są kryteria Beers’a (kryteria potencjalnej niepoprawności leczenia starszych chorych).

Ich zdaniem można by też rozważyć odstawienie loratadyny i ranitydyny, ponieważ nie ma obecnie objawów  alergii czy dyspepsji, należałoby monitorować ewentualny nawrót objawów. Przy normalnej diecie nie ma także potrzeby stosowania multiwitaminy.

Autorzy podkreślają, że optymalizacja terapii musi uwzględniać  nie tylko wytyczne, ale także indywidualne cele leczenia i preferencje pacjenta. W tym przypadku byłoby to uproszczenie schematu leczenia, minimalizacja liczby przyjmowanych tabletek, zmniejszenie kosztów oraz unikanie hospitalizacji.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema