Main Menu

Wyświetlenie artykułów z etykietą: choroby sercowo naczyniowe

Dr Dwight Lundell kardiochirurg z 25 letnim stażem oraz ordynatorem jednego ze szpitali w USA.

W interesującym artykule na łamach Drugs & Therapy Perspectives podsumowano szkodliwy wpływ szeregu leków na choroby układu sercowo-naczyniowego. Powikłania te nie zostały uwidocznione w fazie przedrejestracyjnych badań klinicznych, ale dopiero po wprowadzeniu leków na rynek.

Preparaty wapnia razem z witaminą D lub bez niej stosowane są w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy. Warto jednak wiedzieć, że wyniki poprzedniej meta-analizy wykazały 27-31% (w zależności od stosowanej metodyki) wzrost ryzyka wystąpienia zawału serca u osób przyjmujących preparaty wapnia. W innych pracach wykazano z kolei, że normalizacja poziomu witaminy D może mieć korzystny wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe. Wpływ ich łącznego podawania na ryzyko sercowo-naczyniowe pozostaje nieustalony.

Obecnie brak jest przekonujących dowodów na potwierdzenie wieloletniej skuteczności farmakoterapii stosowanej u pacjentów z chorobą wieńcową.

Dotyczy to także najbardziej znanych 4 grup leków: aspiryny (ASA), beta blokerów (BB), statyn oraz inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACEI), które są powszechnie stosowane w tej grupie chorych. Dostępne dane uzasadniają takie postępowanie przez okres nie dłuższy niż 5-10 lat. Brak jest natomiast informacji potwierdzających  skuteczność dla dłuższej obserwacji.

M. Stampfer i W. Willet w komentarzu redakcyjnym na łamach JAMA powracają do tematu roli kwasu foliowego w prewencji zdarzeń sercowo-naczyniowych. Takie potencjalne działanie ma uzasadnienie patofizjologiczne, m.in. poprzez wpływ kwasu foliowego wspólnie z witaminą B12 na obniżenie stężenia prozakrzepowo działającej homocysteiny, co może zmniejszyć nasilenie procesów miażdżycowych.

Na łamach British Medical Journal ukazał się komentarz na temat znaczenia nasyconych kwasów tłuszczowych w powstawaniu chorób sercowo-naczyniowych.
Zła sława nasyconych kwasów tłuszczowych rozpoczęła się od opublikowania w 1970 roku przez Ancel Keys wyników badania "seven countries". Opisano w nim korelację pomiędzy występowaniem choroby wieńcowej a poziomem cholesterolu, który z kolei korelował ze spożyciem nasyconych kwasów tłuszczowych.

W BMJ opublikowano pracę mającą na ocenę wpływu spożywania alkoholu na umieralność z jakiejkolwiek przyczyny.

Duża konsumpcja alkoholu jest związana z ponad 200 jednostkami chorobowymi, a koszty ich leczenia w Wielkiej Brytanii  wnoszą ok. 3% budżetu państwa przeznaczonego na wydatki zdrowotne. Z drugiej strony w poprzednich badaniach wykazano, że zależność miedzy spożyciem alkoholu a umieralnością może mieć kształt krzywej J, a spożywanie niewielkich ilości alkoholu może mieć protekcyjny wpływ na umieralność (gdy spożycie nie przekracza 26,6 g etanolu na dzień - czyli ok. 2 standardowych dawek alkoholu).

Randomizowane badania dowiodły, że beta-blokery zapobiegają incydentom sercowym i zmniejszają śmiertelność u chorych po zawale serca oraz u pacjentów z niewydolnością serca i dysfunkcją skurczową. Wciąż brak jest przekonujących danych pozwalających stwierdzić, czy poprawiają rokowanie w stabilnej chorobie wieńcowej bez zawału serca.

W European Heart Journal ukazał się artykuł przeglądowy, w którym Esposito i Giuliano na podstawie opublikowanych dotąd badań dowodzą, iż istnieje związek pomiędzy dietą, procesem zapalnym a chorobami metabolicznymi i sercowo - naczyniowymi.

Telefony kontaktowetel. (0−22) 632−15−14,
tel. (0−22) 632−16−14
Napisz do nasvegamedica@vegamedica.pl

ul. Szymczaka 5
wejście z rogu
ul. Kasprzaka i Bema